Concellería delegada de Facenda, Urbanismo e Mobilidade e para a parroquia de A Cañiza