Concellería delegada de Cultura, Educación e Patrimonio e para a parroquia de Oroso e o Couto.