2019 - 2023 - Miguel Anxo Gómez Antón

Grupo político
PSOE de Galicia
Mandato
2019 - 2023
Data de inicio
Data de fin
Denominación / Cargo
Concellería delegada de Deporte,Turismo e Medio Rural e para a parroquia de Parada e Luneda.